Fàilte gu coimhearsneachd eadar-nàiseanta luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig!

Gheibh sibh cothrom ur cuid Ghàidhlig a chleachdadh an-seo agus
barrachd air sin goireasan is ceanglaichean feumal do oileanaich na Gàidhlig.

Ma chì sibh mearachd air an làrach no ma bhios ceist sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn.

 

 

Welcome to the international Gaelic learner's community!

Here you can practice your Gaelic
and you will also find resources and useful links for students of Gaelic.

If you find any mistakes on the site or have any question, please contact us.


Sitemap